2021.09.24-én bejelentett intézkedéseket tartalmazó rendelet a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítéséről. Száma: 560/2021. (IX.30.) Korm.rendelet. Ebben a következők szerepelnek:

 

 • A 2021. év bármely napján családi kedvezményre jogosultak kaphatják. Családi kedvezményre jogosultak:
  • aki saját háztartásában nevel vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeket egészen addig, amíg a gyermek középiskola nappali tagozatán tanul;
  • az előző pontban említett személy vele együtt élő házastársa (akkor is, ha a gyermek nem a sajátja);
  • az a személy, akinek a saját háztartásában nevelt gyermek örökbe fogadására irányuló eljárás már folyamatban van;
  • az első pontban említett személy élettársa, ha legalább egy éve szerepelnek az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában;
  • nevelőszülő, gyám;
  •  a saját jogán családi pótlékra jogosult gyermek, illetve a vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül egy;
  • a rokkantsági járadékban részesülő személy, illetve a vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül egy;
  •  a várandós a várandósság 91. napjától, és a vele közös háztartásban élő házastársa.

 

Tehát nem csak az kaphatja, hanem mindenki aki 2021.-ben legalább egy napot családi kedvezményt vesz igénybe, hanem mindenki, aki családi kedvezményre jogosult. Nagyon fontos viszont – akár csak a családi kedvezmény igénybevételénél –, hogy egy lakcímen lakjanak a szülők a gyermekkel, hiszen saját háztartásukban kell nevelniük őt. Kivéve azokat az elvált szülőket, akik közös gyermekeiket felváltva gondozzák és emiatt 50-50 %-ban kapják a családi pótlékot, és ugyanilyen arányban érvényesíthetik a családi kedvezményt. (Ők ugyanis mindketten teljes összegben jogosultak az adóvisszatérítésre.)

 

Nagy különbség viszont a családi kedvezmény érvényesítéséhez képest, hogy a mostani adó-visszatérítést nem lehet megosztani. Tehát ha például az egyik szülő gyermekét nem a házastársával, hanem élettársával neveli együtt és nem szerepelnek az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, akkor az élettárs nem lesz jogosult a visszatérítésre (viszont a gyermek utáni családi kedvezményt meg lehet vele osztani).

 

Személyi jövedelemadót fizetőkre vonatkozó szabályok:

 • Az adóvisszatérítés összege maximum 809.000,- Ft. (Kiszámítása: 2020. 12. hónapban KSH által közzétett bruttó havi átlagkereset 12-szeresének 15 %-a, ezer forintra kerekítve, vagyis 449.400 * 12 * 0,15 = 808.920,- Ft, kerekítve 809.000,- Ft.)
 • Mi a kedvezmény? A rendelet szerint az Szja tv. szerinti összevont (adóalap-kedvezmények levonása után megállapított) adóalap 2021. évi adójának az adókedvezmények levonása utáni részét 809.000,- Ft-ig nem köteles a magánszemély megfizetni. Ha a 2021. évi adó az adókedvezmények levonása után legalább 1,- Ft, de kevesebb, mint 1.000,- Ft, akkor 1.000,- Ft a kedvezmény. Ez persze azt is jelenti, hogy akinek az adókedvezmények levonása után már nincs egy fillér szja-ja sem, az nem kap vissza semmit.
 • Hogyan lehet érvényesíteni? Erre több mód is van:
  • A NAV az szja-tervezetben (ami majd 2022.03.15-től lesz elérhető az eSZJA felületen) érvényesíti a kedvezményt, ha annak összegét a rendelkezésére álló adatokból (kifizető által beadott adatszolgáltatások, MÁK-tól kapott adatok) meg tudja állapítani. Tehát aki a családi pótlékot kapja és év közben a kifizető levonta az szja-előleget tőle, annak a NAV automatikusan kiutalja 2022.02.15-ig a visszatérítést.
  • Ha a bevallási tervezetben nem szerepel a kedvezmény, akkor azt a magánszemély az éves szja-bevallásában tudja érvényesíteni úgy, hogy a bevallási tervezet kiegészítésében feltünteti azok nevét és adóazonosító jelét, akikre tekintettel családi kedvezményre jogosult, illetve magzat esetén a jogosultság jogcímét, valamint megadja a bankszámlaszámát vagy a címét (ahová ki tudják utalni neki a pénzt) és beírja azon magánszemély nevét és adóazonosító jelét, aki szintén jogosult családi kedvezményre (pl. szülők esetén mindketten beírják a másik szülő adatait a bevallásukba).
  • Nyilatkozatot ad be 2021.12.31-ig elektronikusan vagy papír alapon a NAV felé, melynek nyomtatványát (VISSZADO nevűt) és kitöltési útmutatóját a NAV a honlapján (nav.gov.hu) 2021.10.31-ig közzéteszi. Ha valaki nem ad be nyilatkozatot, az attól még jogosult lesz a kedvezményre, csak éppen később, a beadott szja-bevallása alapján fogja megkapni.

 

 • Mikor kapja meg a jogosult a pénzt?
  • Ha a kifizető év közben levonta az szja-t és a kiutaláshoz szükséges adatokat (bankszámlaszám vagy cím) a családi pótlék folyósítási adataiból ismeri a NAV (vagyis ő kapja a családi pótlékot), akkor 2022.02.15-ig a NAV automatikusan utalja a visszatérítést.
  • Ha a jogosult 2021.12.31-ig megküldi a VISSZADO nyilatkozatot a NAV-nak, akkor 2022.02.15-ig kiutalják neki az előleget. Az előleg összege a kifizetők által levont 2021. évi szja-előleg, de minimum 1.000,- Ft (ha legalább 1,- Ft szja-a van) és maximum 809.000,- Ft. (Ha a NAV adatai és a nyilatkozat adatai között eltérés van, akkor a nyilatkozat adatait veszik figyelembe a kiutalásnál.)
  • Ha a jogosult 2022.02.15. előtt beadja az szja-bevallását, akkor a bevallás benyújtásától számított 30 napon belül, de legkorábban 2022.03.01-jén kapja meg a kedvezmény összegét (ez már nem előleg).
  • Ha a jogosult nem nyilatkozott és 2022.02.15. után adja be az szja-bevallását, akkor a helyesen kitöltött bevallás benyújtását követő 30 napon belül kapja meg a részére járó összeget, ha kéri a kiutalást. (Persze a bevallásban figyelembe kell venni, ha esetleg a NAV automatikusan kiutalta neki 2022.02.15-ig a visszatérítést.)
  • Aki saját maga fizeti az szja-t (pl. egyéni vállalkozó, őstermelő, magánszemélynek bérbeadó), az az szja-bevallásának beadását követő 30 napon belül kapja meg a részére járó összeget, ha kéri annak kiutalását.

 

 • Hogyan számolunk el az előleggel a bevallásban?
  • A kiutalt összeget az szja-bevallásban a kifizetők által levont adóelőleg csökkentő tételeként kell szerepeltetni.
  • Ha az szja-bevallásból ez a csökkentő tétel kimarad, akkor a NAV a bevallást hivatalból javítani fogja.
 • Az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatokat és az adó 1 %-áról szóló rendelkezést ez a kedvezmény nem érinti, vagyis ezekről az adó-visszatérítés igénybevétele nélküli szja összegéig továbbra is lehet rendelkezni.

 

EKHO-t (egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást) fizetőkre vonatkozó szabályok:

 • Annak az EKHO-snak jár a kedvezmény, aki 2021. év bármely napján a fentebb körülírt családi kedvezményre jogosult volt, akkor is, ha nem vett igénybe családi kedvezményt.
 • Összege: a tőle 2021. év tekintetében levont EKHO szja-nak minősülő része, vagyis az ekhoalap 9,5 %-a, de maximum 809.000,- Ft. Tehát ha valaki kap 1 millió Ft, 15 %-os EKHO alá tartozó jövedelmet, akkor ő 95.000,- Ft-ot kaphat vissza a levont 150.000,- Ft-ból. Ha pedig 9,5 %-os EKHO alá tartozó jövedelemként kapta az 1 millió Ft-ot, akkor a teljes levont összeget, vagyis 95.000,- Ft-ot visszakaphatja.
 • Az EKHO-kedvezmény összegét a 2021. évi szja-bevallásban, bevallási tervezetben a kifizetők által levont szja-előleget növelő tételként kell figyelembe venni. (Logikus, hiszen csak olyan szja-t tudnak visszafizetni, ami van, tehát először át kell tenni ekhoból szja-ba az összeget.)
 • A levont EKHO szja-része a kedvezmény részét képezi, de csak a levont szja-előleget követő sorrendben, tehát ugyanúgy ki fogják utalni 2022.02.15-ig, ha a szükséges adatok – pl. az adózó nyilatkozata alapján – rendelkezésre állnak.
 • Az EKHO-kedvezményre jogosult is adhat be VISSZADO nyilatkozatot a kedvezmény érvényesítésére 2021.12.31-ig, akkor is, ha csak ekho-kedvezményre jogosult. Vagyis ha például valakinek az adókedvezmények (négy gyermekes anyák kedvezménye, családi adókedvezmény, stb.) miatt nincs szja-ja, de van EKHO-s jövedelme, akkor ebből érvényesítheti a kedvezményt.

 

KATA-t (kisadózó vállalkozások tételes adóját) fizetőkre vonatkozó szabályok:

 • Annak a bejelentett kisadózónak jár a visszatérítés, aki 2021. év bármely napján a fentebb körülírt családi kedvezményre lett volna jogosult.
 • Összege: a megfizetett tételes KATA 25 %-a. Vagyis
  • havi 25.000,- Ft-ot fizetők annyiszor 6.250,- Ft-ot,
  • havi 50.000,- Ft-ot fizetők annyiszor 12.500,- Ft-ot,
  • havi 75.000,- Ft-ot fizetők annyiszor 18.750,- Ft-ot

 

kaphatnak vissza, ahány hónapra a KATA-fizetési kötelezettségük fennállt. Így tehát akinek például a veszélyhelyzet miatt 2021-ben 2 hónap KATA-ját törölték, de egyébként a maradék 10 hónapra meg kellett fizetnie az 50.000,- Ft/hó KATA-t, az 125.000,- Ft-ot (10*12.500,- Ft) kaphat vissza.

 

 • Ha a kisadózó szja-kedvezményre, EKHO-kedvezményre és KATA-visszatérítésre is jogosult, akkor ezek együttes összege maximum 809.000,- Ft lehet.
 • A KATA-kedvezmény nem érinti a kisadózó ellátásra való jogosultságát, vagyis annak ellenére, hogy kap visszatérítést, a tb-ellátások alapja 50.000,- Ft KATA-t fizetőnél ugyanúgy 102.000,- Ft, 75.000,- Ft KATA-t fizetőnél pedig 170.000,- Ft marad.
 • A visszatérítést a 2021. évi szja-bevallásban, bevallási tervezetben a kifizetők által levont szja-előleget növelő tételként kell figyelembe venni (csakúgy, mint az EKHO-soknál).
 • A KATA-visszatérítés a kedvezmény részét képezi, de csak a levont szja-előleget és az EKHO szja-részét követő sorrendben, és ugyanúgy automatikusan ki fogják utalni 2022.02.15-ig, ha a szükséges adatok pl. az adózó nyilatkozata alapján rendelkezésre állnak.
 • A KATA-visszatérítésre jogosult is adhat be VISSZADO nyilatkozatot a kedvezmény érvényesítésére 2021.12.31-ig. Ha ad be nyilatkozatot, akkor a NAV elkészíti az szja-bevallási tervezetét, ami tartalmazza a visszatérítés összegét, és ki is utalja neki 2022.02.15-ig a visszatérítést.
 • Ha a kisadózó nem, vagy késve adja be nyilatkozatát, akkor az éves szja-bevallásában veheti igénybe a kedvezményt akkor is, ha egyébként szja-bevallás bevallására nem köteles. Természetesen neki is meg kell adnia azokat az adatokat a bevallásban, ami alapján a visszatérítés jár neki (érintettek neve, adóazonosító jele, bankszámlaszám, kiutalási cím).

 

Az elhunyt magánszemélyre tekintettel érvényesíthető kedvezmény, visszatérítés:

 • Ha az szja- vagy ekho-kedvezményre, illetve kata-visszatérítésre jogosult 2020.12.31. után elhunyt, akkor az ő házastársa vagy örököse veheti igénybe a kedvezményt, feltéve, hogy az elhunyt 2021. bármely napján a visszatérítésre jogosultságot szerezhetett volna a miatt, hogy családi kedvezményre jogosult volt.
 • Ezt a visszatérítést a házastársnak / örökösnek kell kérnie a NAV-tól, amely soron kívüli adómegállapítási eljárásban dönt a visszatérítésről.
 • Akkor is megállapítja a NAV a visszatérítést, ha egy soron kívüli eljárás már lezárult, de persze ezt kérni kell.

A rendelettel kapcsolatban nem csak a NAV feladatai szaporodnak meg, de a kifizetőknek is gyorsabban kell dolgozniuk, ugyanis a számukra előírt adatszolgáltatási kötelezettséget (K-s lapok) a szokásos január 31. helyett 2022-ben január 20-áig kell teljesíteniük.